Kolektív, ktorý žije hudbou. 

Každý v CUE sa podieľa na jej tvorbe a šírení. Jedinečnosť každého z nás má vplyv na naše zvyky, pracovné postupy, zručnosti a nápady pri kreatívnych procesoch tvorby.
Radi spolupracujeme. V skupine toho dosahujeme viac ako izolovaní jednotlivci. Delíme sa o priestor, nástroje a vedomosti, ktoré nám umožňujú posúvať sa spoločne dopredu. Túto myšlienku prezentujeme aktivitami, ktoré realizujeme v Creative Urban Event.

Stretávajme sa na workshopoch, školeniach a masterclass.
Pracujme na spoločných projektoch a aktivitách.
Organizujme hudobné podujatia a podporujme umenie okolo nás.
Pokračujme vzájomne pri dosahovaní našich hudobných snov.